Капитан Лебядкин – герой от романа „Бесове“ от Фьодор Достоевски

Dostoevski

Аз май разказвах вече за външността на този господин: висок, къдрокос, набит мъж, около четирийсетте, мораво, малко подпухнало и отпуснато лице, бузи, които се тресяха при всяко движение на главата, малки, кървясали, понякога доста хитри очички, мустаци, бакенбарди и започнала вече да изскача месеста адамова ябълка, твърде неприятен на вид.

Фьодор Достоевски
„Бесове”

Цитатът е изпратен от:
Александър Велков