Кълвач

Кълвачът е горска птица. Той живее по дърветата и е с продълговато тяло, едра глава и дълъг здрав клюн. Има остри нокти, с помощта на които може да се придвижва по вертикалните стволове на дърветата. Това се улеснява и от разположението на пръстите – два напред и два назад. Опашните пера на кълвача са твърди и се използват за опора, когато се катери по дърветата или дълбае кората им с клюн. Клюнът му е масивен, длетовиден.

Кълвачът се храни с червеи и личинки, които се намират под кората на дърветата. При почукване отвън по звука той разбира дали под кората е здраво дърво, или има кухина. Кухината му подсказва, че там има червейчета. Тогава кълвачът започва да чука упорито на едно място, докато пробие кората и стигне до кухината. Там той промушва своя дълъг, лепкав, кръгъл език, с който изяжда червейчетата. Затова го наричат доктор на гората. Той прочиства дърветата от неприятелите им.

На снимката е изобразен един типичен представител. Птичката е забила своите нокти в кората на дърво. Горната част на тялото и от върха на главата е черна, като около очите, врата и крилата има бели петна. В краищата на крилата и опашката също има капковидни бели петънца. Долната част на тялото – гушката и коремчето са сиво-бели, като около краката и до опашката цветът е червеникаво-оранжев.

Описание:
Ивайло Димитров