Калинка

kalinka

На зелено растение е кацнала калинка. Тя е червена на цвят с по три черни точки от всяка страна и една в средата. Главата и е черна с бели петна от двете страни. На нея има черни антенки. Тя има шест тънки крачка.

Описание:
Борислава Стефанова