Италия

Италия

Знамето на Италия се състои от три вертикално разположени части. Първата е в зелен цвят, втората е в бяло, а третата е в червено.

Описание:
Борислава Стефанова