Хан Кубрат

Хан Кубрат
Живял в периода между 605 г. и 655 г.

Израснал във Византия, но след завръщането си през 632 г. чрез верните боили (военачалници)  Кубрат се възкачил на ханския престол. Хан Кубрат успял да отхвърли владичеството  на тюрките  и създал независима държава – същата която византийските хронисти наричали „Стара Велика България”. Тя обхващала огромни територии на изток и на север от Черно море.  Границите на огромната „Стара Велика България” се очертавали приблизително така : на изток до изворите на реката Кубан, на север до степите на река Донец, а на запад- някъде по поречието на река Днепър.  Като столица на  Кубратовата България се сочи Фанагория – на източния бряг на Черно море.  Хан Кубрат създал многобройна войска, която се състояла от лековъоръжени и тежковъоръжени конници.  Имал много добро разузнаване, което знаело много от тайните на чуждите войски и държави.

Българският хан прогонил аварите на запад.  С неговото име се свързва  утвърждаването на Стара Велика България като първа сила в причерноморските степи. Малко преди смъртта си великият хан събрал петимата си сина. Заклел ги по никакъв начин да не се отделят един от друг, тъй като разединението означавало край, разпадане на държавата.  Само заедно един до друг те можели да опазят своите земи и да се противопоставят на всеки завоевател.  Разединението, предрекъл хан Кубрат, означава поробване на българския народ.  Подкрепил думите си със сноп пръчки, който синовете му не успели да пречупят.  Ханът им показал на практика как това може да стане – като пръснал снопа и започнал да чупи лесно пръчките поотделно една по една… Една пръчка всеки можел да пречупи, но снопа – никой.

 

Описание :На картината Хан Кубрат е изобразен като мъж на средна възраст, с големи и тъмни очи. Погледът му е проницателен, но в същото време благ. Има тъмни и плътни вежди, които са сякаш надвиснали над клепачите. Челото му е високо, устните са плътни. Косата му е до раменете, почти изцяло бяла. Вълниста е, като в горната част на главата липсва и така създава впечатление, че очите и челото му са още по-големи. По лицето му се забелязват фини бръчки, които сякаш придават мекота на изражението. Има тъмен мустак, който се съединява с брадата му, чиято дължина е около 10 см. Облечен е с тъмно червено наметало, което има тъмно оранжеви неправилни кръгчета в горната част, а по надолу те се преливат в жълт цвят, подобно на огън. Яката на наметалото е дълга и наподобява козина на мечка. Пада по протежението му надолу, а цветът й е тъмно кафяв. От двете й страни симетрично са разположени два кръга, приличащи на бижу. Запълнени са с жълти топчета симетрично, към краищата на кръга те са най-малки, а колкото по-навътре са разположени се уголемяват. В центъра е най-голямото от тях, а около него в кръг са наредени червени камъни – вероятно рубинени.

Описание:
Елисавета Ангелова-Димитрова