Гупи

gupi

Гупите са дребни живораждащи рибки със изразен полов диморфизъм – женските са по-едри и не много ярки, за сметка на което по-дребните мъжки имат изключително шарени и разнообразно оцветени опашки. Тялото на мъжката гупа е тънко и издължено с  мъничка глава и издадено надолу закръглено коремче, като на края на това дълго и тънко тяло цъфва като разкрило се цвете, като шарена пола една голяма ярка и плътна опашка. Цветовете са най-различни, и докато тялото на гупата лъщи с малките люспи, опашката е като парче мек плат боядисан по най-разнообразен начин. Много често дължината на рибките не надвишава дължината на една кибритена клечка, и те се движат бързо из аквариума, активно използвайки ярките си опашки, забързват пъргаво, рязко сменят направленията. Гупата е една от най-разпространените аквариумни рибки, не е капризна, лесно се адаптира към живота с други видове рибки.

Описание:
Олга Милушева