Грузия

Грузия

В знамето на Грузия на бял фон централно е изобразен голям червен кръст. Около него в четирите края са изобразени същите кръстове, но по- малки.

Описание:
Борислава Стефанова