Графиня Уинтър – героиня от романа „Тримата мускетари”

aleksandur diuma - bashta

Неговата събеседница – главата й се появи в рамката на вратичката – беше около двадесет и две годишна жена. Казахме вече колко бързо  Д`Артанян долавяше особеностите на всяка човешка физиономия. От пръв поглед той забеляза, че жената е красива и млада. Нейната красота го впечатли силно, още повече, че бе странна за южните области на Франция, в които Д`Артанян беше живял до сега. Жената бе бледа и руса, с дълги къдрави коси, които покриваха раменете й, с големи, сини, изпълнени с копнеж очи, с розови устни и алабастрови ръце.

Из „Тримата мускетари”
Александър Дюма
ИК „Д. Яков” и др., 1992

Подбор на описанието:
Валерия Вълева