Голям пъстър кълвач

Голям пъстър кълвач

Както показва и името, Големият пъстър кълвач има пъстро оперение. От горната страна тялото е черно със синкав оттенък. Челото е белезникаво, а темето и тилът са ярко- червени. Бузите, плещите и една тънка надлъжна ивица по шията му са бели. Долната страна на тялото е сивобяла с охрен оттенък и червени надопашни петна. Средните опашни пера са черни, а крайните три двойки- бели с черни ивици.
Големият пъстър кълвач се среща в равнините и планините. Обитава стари широколистни, смесени и иглолистни гори, паркове и овощни градини. През пролетта и лятото се храни с насекоми, които лови под кората на дърветата или по земята. Често прави дупки по кората на млади иглолистни дървета и пие сок. През есента и зимата приема повече растителна храна- сухи плодове, боровинки, семена на иглолистни дървета. Той ловко откъсва шишарките, поставя ги в малки дупки по сухите дървета и със силни удари изважда семената.

Описание:
Симона Велинова