Главно и малко ръкописно и печатно „Г“

От горната част на реда пускаме една права линия до основата му. След това в горната част на реда, там откъдето сме започнали писането на линията правим също една права черта вдясно. Тази черта е приблизително ½ от дължината на първата. И сме изписали главната печатна буква „Г“.
Може да си я представим като вземем кутия с правоъгълна форма, например кибритена. Ако тя е изправена и лежи на по-късата си страна, то лявата й височина ще ни е първия елемент, а горната по-къса страна-вторият.
Малката печатна буква „Г“ се пише по същия начин, но размерът й е ½ от голямата буква и заема половината от реда.
Ръкописна главна буква „Г“.
Ръкописната буква се пише чрез два елемента. Първият елемент е едно бастунче, обърнато с дръжката към основата на реда и сочещо на ляво. Редът отново ни е разделен на две равни части посредством разделителна линия. От горната част на реда, съвсем мъничко под линията започваме изписването на първия елемент или това ни е обърнатото бастунче. С писеца на химикала пускаме една права линия от горната част към основата, като точно преди да я докоснем правим лека дъга в ляво и издигаме малко над реда. Прекъсваме писането. Вторият елемент е също едно бастунче, което виси над първия и се намира точно под горната част на реда, като правата му част е почти плътно прилепена към него. Изписваме го като поставим писеца на химикала в горната половина на разделения ни с линия ред, точно в средата му и от ляво на първия елемент. Изписваме един полукръг от долу на горе към горната част на реда, а посоката на писане ни е от вътре на вън или от дясно на ляво. Щом изпишем полу кръгчето и вече сме докоснали горната част на реда, продължаваме писането без да прекъсваме, като правим една права черта на дясно, която минава над първия елемент и продължава в същата посока. Така този елемент, наподобяващ обърнато висящо бастунче стои над първия, който като че е разположен точно под средата на правата част на висящото ни над него бастунче. И сме изписали ръкописната буква „Г“.
Малка ръкописна буква „г“
Малката ръкописна буква „г“ заема мястото в долната половина на разделения ни ред. Прилича на бастун, но с две противоположно сочещи дръжки или подобно на риболовна кука. Поставяме писеца на химикала в средата на долната част от разделения ни ред и започваме писането, а посоката ни е на горе и дясно. Щом докоснем разделителната ни линия правим дъговидно движение в дясно и веднага пускаме линия по посока основата на реда. Щом я достигнем отново правим дъговидно движение от основата на горе до средата на тази половинка от реда. И така ние сме изписали нашата малка ръкописна буква „г“.

Описание:
Ивелина Дамянова