Главната и малка буква „Й“

Главната и малка буква „Й“ се изписват по идентичен начин с буквата „И“ като единствената разлика между тях е една дъгичка, наподобяваща усмивка, която виси над горната част на реда в разстоянието между двата елемента свързващи буквата.
Ръкописната главна и малка буква „й“ се пише по същия начин като ръкописната „и“, но над изписаната ни буква в широчината между двата елемента правим една дъга.

Описание:
Ивелина Дамянова