Гладна Делмар от „Голото слънце”

 aizak azimov

Лицето й, триъгълно, с широки скули (които изпъкваха, когато се усмихваше), се стесняваше в нежна извивка покрай пълничките й устни и завършваше с малка брадичка. Главата й не беше много над пода. Бейли прецени, че тя е около сто петдесет и седем сантиметра висока.  (Не беше типично. Поне така смяташе Бейли. Предполагаше се, че космополитите са по-скоро високи и величествени). Нито пък косите й имаха характерния червеникав цвят. Те бяха светлокестеняви със златист оттенък, но много дълги. В момента бяха бухнали от струя топъл въздух, както предполагаше Бейли. Гледката беше приятна.

Из „Голото слънце”
Айзък Азимов
Издателство „Христо Г. Данов”, 1984

Подбор на описанието:
Валерия Вълева