Галактика

Галактика

На картината се вижда галактиката Андромеда. Формата и е дисковидна. Външните части на диска светят с по-слаба светлина, поради слабата наситеност на звезди, докато централната част сияе, именно защото звездите там са много повече на брой и много по-близо една до друга. Картината създава впечатлението, че центърът на галактиката е всъщност едно огромно огнено кълбо.
На картината Андромеда не е сама. Около нея се виждат милиони други галактики. Те са малки ярки точици, изпъкващи така ярко на фона на космическия мрак. Някои от тези точици са по-големи от други, тъй като се намират на милиони светлинни години една от друга.
На изображението се отличава и една малка галактика, която съпътства Андромеда. В сравнение с нея тя е миниатюрна. Малката галактика е със спирална форма, като централната и част, макар и ярка, бледнее пред светлината излъчвана от Андромеда. Тази малка галактика скоро ще се слее с Андромеда, може би след милион години, може би след милиард, но такъв период от време е нищожен за необятните дебри на космоса.

Описанието направи:
Благослава Михайлова