Ферма в Тоскана

Тоскана

Тази картина изобразява моята лична представа за Рая. Тоскана. Огромна зелена ливада, прегърната от синевата на небосвода и малка криволичеща пътечка водеща към към усамотена, тухлена къщурка.
В далечината, точно зад двуетажната къщичка се вижда силуетът на планината, който сякаш разделя небето от ливадата.
Около къщурката има заобикалящи я дървета. Те са високи Кипариси – иглолистни с издължени корони, изключително характерни за Тоскана.
Меката следобедна светлина облива тревата, дърветата и къщичката и придава един цялостен уют, топлота и романтика на картината.
По отъпканата трева на криволичещата пътечка се отличават две голи ивици земя. Те следват очертанията на пътечката и подчертават уединеността на къщата.

Описанието направи:
Елена Йовчева