Фердисченко – герой от романа „Идиот” от Фьодор Достоевски

Достоевски

Това беше един господин на около тридесет години, доста едър, плещест, с грамадна къдрава червеникава глава. Лицето му беше месесто и червено, устните дебели, носът широк и сплеснат, очите малки, потънали в тлъстина и присмехулни, сякаш непрекъснато намигаха. Цялата му външност излъчваше нещо доста нахално. Дрехите му бяха мръсни.

Фьодор Достоевски
„Идиот”

Цитатът е изпратен от:
Александър Велков