Ерколе Фиоре от „Зимна Венеция”

zimna venecia

                        Тази  стая приличаше на него – студена, спокойна, подредена. Но Ласнер знаеше, че Фиоре можеше да се разярява. Този дебел мъж с увиснали рамене се обличаше строго, мислеше се за елегантен, правеше на своите сътрудници неучтиви забележки за прищевките им в облеклото. Твърде доволен от себе си заради поста, който най-сетне бе извоювал, след като се бе показал достатъчно гъвкав, той имаше въпреки всичко великолепни качества на организатор и рядка работоспособност. Друга негова заслуга беше, че при случай улесняваше задачите на своите сътрудници, и умееше да се радва на техните успехи. Но никой не го обичаше, той страдаше от това и когато си пийнеше, споделяше разочарованието си на когото му попадне.

Из „Зимна Венеция”
Емануел Рублес
Издателство „Христо Г.  Данов”, 1983

Описание:
Валерия Вълева