Ейб Норт

nejna-e-noshtta

… Той говореше бавно и стеснително; Розмари не беше виждала до сега такова тъжно лице: високи скули като на индианец, дълга горна устна и големи, хлътнали, златистокафяви очи. Бе заговорил само с крайчеца на устата си, сякаш искаше думите му да стигнат до мисиз Макиско  по някакъв заобиколен и ненатрапващ се начин; след минута той скочи във водата, дългото му тяло се плъзна по повърхността по посока на брега и постепенно спря.

Под външната свенливост на Ейб Норт се криеше такова отчаяно чувство за хумор, че я забавляваше и объркваше едновременно.

„Нежна е нощта”
Скот Фицджерълд
Народна култура,  1980

Описанието изпрати:
Валерия Вълева