Ефи Перин – героиня от романа на Дашил Хамет „Малтийският сокол”

dashil hamet - maltiiskiat sokol

Ефи беше върлинесто, загоряло момиче, чиято бежова рокля от тънък вълнен плат висеше на тялото от пуснато, като мокра. Имаше закачливи кафяви очи, които грееха на хлапашкото лице.

Подбор на описанието:
Александър Велков