Еделвайс

edelvais

Еделвайсът е бяло, нежно, мъхесто цвете. Има късо стебло и тесни листа. Те са покрити с бели власинки. Долните листа са по-големи, а нагоре постепенно се смаляват. Цветовете му приличат на звездичка.

Описание:
Борислава Стефанова