Джейн Ламптън Клемънс – майка на Марк Твен

mark tven

Майка ми никога не употребяваше големи думи, но имаше естествен дар да въздейства с простите. Тя доживя близо деветдесет години и до последния си миг умееше да си служи със словото, особено когато я възмутеше някаква низост или несправедливост. Тя също се оказа много пригодна за моите книги където играе ролята на Том Сойеровата леля Поли. 

Из „Избрани творби  в два тома” – „Автобиография”
Марк Твен
Издателство „Отечество”, 1990

Подбор на описанието:
Валерия Вълева