Двуеточие

И двете точки в двуеточието изписваме само с по едно движение. Поставяме писеца в средата на реда и след изписване на точката – в долната част на реда. Почти не отместваме писеца от точката, където сме го поставили, а правим кръгово движение неколкократно в една спирала. Така ни се получава плътна точка/кръгче/ съвсем малко по размер на долната линия на реда.
Този символ се използва като разделителен знак – обикновено преди пряка реч и изброяване.

Описание:
Ивелина Дамянова