Дон Дейвидсън от „Светът се нарича Дъбрава”

Ursula le Guin

 Собственият му рев го разбуди напълно. Протегна се, почеса се по гърдите и като навлече шортите си, излезе на огряната от слънцето поляна пред колибата. Движеше се с лекота. Беше едър мускулест човек и изпитваше радост от движението на добре тренираното си тяло.

Доста хора въобще не знаеха как да се справят с хорите, докато Дейвидсън никога не бе имал трудности с тях – можеше да опитоми който и да е хор, стига да прецени, че вложеното усилие ще е оправдано. Обаче не си заслужаваше да се изразходва толкова енергия. Докарай достатъчно хора, организирай производството на машини и роботи, изгради ферми и градове, и нуждата от хори ще отпадне напълно.

Един свят много по-добър от износената вече Земя.

И това ще бъде неговият свят. Защото точно това беше Дон Дейвидсън, това беше заложено в него – да бъде укротител на светове. Не обичаше да се хвали, но знаеше на какво е способен. Просто така бе създаден – знаеше какво иска и как да го получи.

И винаги го получаваше.

Урсула Легуин
Из „Светът се нарича Дъбрава

Описание:
Валерия Вълева