Добрият ученик на Веселин Ханчев

Веселин Ханчев
беше нисък на ръст,
с коса като пламък,
червена и права,
с цяло съзвездие лунички
върху двете страни.

Веселин Ханчев
„Добрият ученик”

Цитатът е предложен от:
Александър Велков