ДИВИТЕ ЛЕБЕДИ

divite-lebedi

Автор: Ханс Кристиан Андерсен 

В едно далечно царство живял Цар със своите единадесет сина и една прекрасна дъщеря. Те били много задружни и се обичали безкрайно. Царят се оженил повторно и злата царица прокудила децата  и  омагьосала момчетата да се превърнат в големи птици без глас. Единствено тяхната сестра Елиза можела да ги избави от проклятието.

Единадесетте князе превърнати във великолепни диви лебеди, със златни корони на главите, летят под самите облаци. Протягат дългите си шии и пляскат с криле.

За да развали проклятието, по заръка на добрата фея, Елиза трябва да набере коприва, после да я стъпче с нозе и изпреде от нея прежда, а след това безмълвно да изплете единадесет ризи с дълги ръкави за своите братя.

          Въпреки страха и мъката, които изпитва и макар че ръцете и нозете й са покрити с мехури, Елиза седи сред парещата коприва и плете безмълвно. Обичта, която изпитва към своите братя е по-силна от цялата болка на света.

Описание:
Ирена Янакиева