Дара от „Лавина”

blaga dimitrova

Задъхано момиче тича по следите.

Закъсняла е. Изпуснала е нещо по-важно от живота си. Дали ще успее да догони другите?

Спуща се още по-упорито  по дирите, искайки да избяга от този вразумителен глас, който я плаши повече от суровата планина.

Най-глухата самотност.

Дара губи следите.

Лута се из преспите. Озърта се.

Тръгваш пак, преследвана от шума на собствените си стъпки. Да би ти пошушнал някой какво те чака там при другите, ти не би се изплашила. Защото няма нищо по-страшно от това да останеш сам, да се откъснеш от своите, да изостанеш, пък дори и от общата беда.

В зимния алпийски екип, с въжето, навито на обръчи и стегнато с възел на лявата й ръка, с пикела, с ъгловати момчешки жестове, които се стрелкат в най-неочаквани посоки, тя е безподобна.

Из „Лавина”
Блага Димитрова
Златна колекция ХХ век, 2005

Описание:
Валерия Вълева