Пътен знак Д7 „Автомобилен път“– група Д

d7

Знака, който обозначава началото на автомобилен път е правоъгълен със син фон. В центъра му е изобразен бял автомобил, гледан отпред.

Пътен знак Д6 „Край на автомагистрала“– група Д

d6

Знака за край на автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална. Целия знак е зачеркнат с диагонална червена линия.

Пътен знак Д5 „Автомагистрала“– група Д

d5

Знака за автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална.

Пътен знак Д4 „Еднопосочно движение след знака“– група Д

d4

Знака за еднопосочно движение е квадратен със син фон и дебела бяла стрелка в средата, сочеща нагоре.

Пътен знак Д3 „Указател за предварително престрояване“– група Д

d3

На знака за предварително престрояване в правоъгълник с бели стрелки на син фон са изобразени съответно броя и посоката на пътните ленти. Този знак се използва само извън населено място.

Пътен знак Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“– група Д

d2

На знака за допълнителна пътна лента в правоъгълник на син фон с бели стрелки са изобразени съответно лентите, според броя и посоката им, а на тази за бавнодвижещи се автомобили, е поставен знак за минимална позволена скорост. Този знак се използва само извън населено място.

Пътен знак Д1.2 „Брой на пътните ленти, посоки и указания за движение по тях“– група Д

d1.2

Пътния знак, който показва броя, посоката и указанията на пътните ленти е правоъгълен. Фона му е бял, а симетрично разположени върху него са черни стрелки. Броя им е толкова, колкото на пътните ленти, а посоката, в която сочат, показва на къде може да се продължи от тях. Ако за някоя от лентите има специални указания, то в средата на стрелката, която изобразява нея е поставен съответния знак.

Пример: Има три пътни ленти, съответно и трите за направо, но по най-лявата е забранено движението на тежкотоварни автомобили. На знака, в този случай ще има три успоредни стрелки, но в средата на най-лявата от тях ще е изобразен знак В4 „Забранено е влизането на товарни автомобили“.

Пътен знак Д1.1 „Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях“– група Д

d1.1

Пътния знак, който показва броя и посоката на пътните ленти е правоъгълен. Фона му е бял, а симетрично разположени върху него са черни стрелки. Броя им е толкова, колкото на пътните ленти, а посоката, в която сочат, показва на къде може да се продължи от тях.

Пътен знак Г20 „Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“ – група Г

G20

Този знак е правоъгълен с бял фон. В долната му част е един от знаците за задължителна посока на движение, а в горната е изобразен камион, гледан отзад с оранжева каросерия (този символ означава ППС, превозващо опасен товар).

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.

Пътен знак Г19 „Задължителни вериги за сняг, най-малко на две от двигателните колела“– група Г

G19

В знака, който задължава превозните средства да сложат вериги след него, има бяла гума, обиколена от черни вериги.

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
Всички знаци от тази група са сини с бял символ в средата, указващ действието, което участникът в движението трябва да извърши.