Приключенията на Пинокио

pinokio         Имало едно време в Италия един бездетен майстор дърводелец на име Джепето, който упорито търсел години наред дърво, което да говори. И когато най-сетне го открил (било зима), прибрал се в тясното си мазе – негов дом и работилница – и започнал да дяла от цепеницата човече. Мечтаел да го направи свой син – макар и от дърво.

На снимката е изобразено весело подскачащо дървено момче, облечено в червена ризка на големи бели цветя и бяла якичка и къси сини панталони. Дрехите на момчето са изработени от хартия, а обувките, които носи са от дърво като самия него, шапката му пък е от средата на хляб. Пинокио имаголям, остър нос, който расте когато изрича лъжа, а под него се е наместила широката му усмивка.  Крайниците на човечето се свиват в лактите и коленете с помощта на дървени клинове.  В ръката си подхвърля пет златни монети, които са му дадени от Огнегълтача да ги занесе на своя баща Джепето.

Рисунката е направена по приказка на Карло Колоди.

Описание:
Ирина Янакиева

Косе Босе

kose-bose

Прекрасен, слънчев, ден в гората.  Билките са нацъфтели, тревата се е раззеленила. Пеперудите летят неуморно, махайки с пъстрите си крилца. Ябълково дърво с натежали червени плодове, а в клоните му един кос си е свил гнездо и  е снесъл яйчица. Косът е с опушенокафява окраска, тъп жълтеникавокафяв клюн, кафеникавобяла гушка и слаба петнистост по гърдите. Има дълга опашка. Тъжен косът стои на тънките си крачета, ококорил поглед от страх. Под дървото стои лакомата лисица с бяла муцунка на която сияе лукава усмивка. Лисана протяга рижата си лапичка към коса и иска да му вземе яйчицата.

Рисунката е по приказка на Ран Босилек.

Описание:
Ирена Янакиева