Буква „З“

Печатна буква „З“ се пише чрез един елемент. Под горната част на реда поставяме писеца и изписваме един полу кръг като посоката ни е нагоре в дясно и надолу до средата на реда към вътрешната му част. След това без да прекъсваме писането отново правим същото движение, но посоката ни е от тази точка навън и на долу до основата на реда. Прекъсваме писането.
Малката печатна буква се пише по същия начин, но заема ½ от височината на реда.
Ръкописна главна печатна буква „З“ се пише с едно движение без да прекъсваме писането. Малко под горната част на реда поставяме химикалката и правим едно кръгово движение по посока на горе и дясно, след това към вътрешната част на реда. Така изписваме един полу кръг. Продължаваме и отново изписваме един полу кръг по посока навън, на дясно и надолу към основата на реда, а щом го достигнем отново правим една дъговидна линия на ляво върху основата на реда. Така получаваме два взаимно свързани полукръга. Отворената им част е от ляво на реда, а те са съединени един за друг малко над разделителната линия. Така долната част от буквата е малко по-голяма от тази над нея. Може да си представим буквата като свием лявата и дясната си ръка в юмрук. Левият ни юмрук сочи на долу, а десният нагоре, прилепен към левия. Отваряме палеца и показалеца на двата юмрука, като пръстите ни са леко присвити. Показалците на двете ни ръце прилепяме плътно един до друг. Контурите на така присвитите пръсти от вътрешната част наподобяват формата на буквата.
Малка ръкописна буква „з“
Тази буква се пише в долната част на разделения ни ред, но част от нея се изписва и в разстоянието под него. Ако ние имаме ред с разделителна линия по средата му, то под него има разстояние, което е приблизително колкото още една половина/или това са три еднакви части/. Такова разстояние между редовете има в упражнителните тетрадки в които учим буквите и техните елементи. Щом сме усвоили писането, някои части от буквите попадат в следващия ред при изписването им. Малката ръкописна буква „з“ изписваме като правим отново едно дъговидно движение с писеца от средата на долната половина на разделения ни ред по посока нагоре и щом достигнем разделителната ни линия плавно отново на дясно като движението ни е на долу и на вътре. Щом стигнем основата на реда отново правим съвсем малка дъга по посока на дясно и едновременно с това пускаме линия на долу към края на третата част на реда. Достигайки го, отново плавно изписваме по тази линия дъга в ляво и повтаряме движението на писане, но нагоре или към основата на реда. При изписването на тази част леко стесняваме и накланяме линията в дясно, докато пресечем малко под основата на реда тази част от елемента, която пуснахме в началото. Продължаваме писането на линията, като спираме щом стигнем до половината от долната част на реда. Така изписаната част от буквата прилича на една половина от панделка или пък опашка.

Описание:
Ивелина Дамянова