Буква „И“

Главната печатна буква „И“ се пише като на реда от горната му част до основата пуснем две прави линии, като между тях оставим разстояние приблизително равно на половината от височината им. След това от първата ни линия или тази от ляво в основата на реда поставим химикала и прокараме една диагонална линия към втората ни линия и съединяваме с нея в горната част на реда. Така двете прави линии се свързват чрез диагоналната и сме изписали буквата.
Малката печатна буква се пише по същия начин, но е разположена в половината височина на реда.
Ръкописна главна буква „И“
Пишем тази буква чрез два елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писане ни вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока на дясно и нагоре като достигаме малко над разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре. Прекъсваме писането щом достигнем средата на долната част на разделения ни ред. Може да си представим буквата като една голяма двустранна кука със закачено изправено за нея обърнато бастунче.
Малката ръкописна буква „и“ се пише по същия начин като главната, но заема половината от височината на реда. В долната част на разделения ни ред отново изписваме елемент подобен на кука и плътно до него едно обърнато бастунче.

Описание:
Ивелина Дамянова