Борис Дрангов

Борис Дрангов (1891 – 1917) е един от видните български военни дейци от началото на ХХ век. Той е умел пълководец и брилянтен педагог като е автор на редица трудове, посветени на войната. Съвременниците му го определят като мислеща и пламенна личност, умееща да заразява подчинените си с примера си. Неговият труд „Съвети за строеви войници“ се превръща в същински учебник по дисциплина, възпитание и най-вече родолюбие. Тази книга увековечава  морала и достойнството на този примерен български офицер.

Борис Дрангов е роден в Скопие през 1872 г. Завършва Военното училище в София и след това Николаевската академия в Петербург. Участва геройски в Балканските войни и Първата световна война, за което получава редица медали. Неговият личен пример в битка или извън нея е причината за всеки един да бъде чест и дълг да служи под негово командване. Умира в битка при река Черна през 1917 г.

 Вероятно най-голямото признание е простичкия надпис издълбан в полите на планината Беласица „Аз служих при Дрангов!“.

На снимката виждаме офицер застанал в изпъната поза в анфас. Той е облечен в униформа с медал за храброст на ревера и офицерски пагони.  На лицето му са изписани строгост, но и желание за победа и допринасянето за нея с личен пример.

Източник на информацията:
„Уикипедия“

Описание:
Стоян Досев