Бонобо

Бонобо е много интересна маймуна подобна на шимпанзето, но по-малка от него. Известна е още като малкото шимпанзе. Застрашен вид е и се среща единствено в Централна Африка. Дължината й е около 60 см., а теглото достига до 45 – 50 кг. Има изпъкнало чело и черно-кафеникава козина, черно лице, розови бузи и малки уши. Със своите способности се сприятелява много лесно с хората. Забележителното при маймуните бонобо е, че сексът има особено важно място в социалния им живот.

Хранят се предимно с плодове, листа, орехи и т.н. Също ловуват жаби, мухи, гущери и др.

На снимката са изобразени двама много впечатляващи представители на Бонобо в момента, в който си почиват. Маймуните се намират сред дебели клони на дървета разположени много ниско на земята сред зеленината на тревата. Едната е заспала излегната със скръстени ръце точно като човек, а другата стои на няколко сантиметра поседнала на същото дърво, но с вперен в пространството поглед. Предполагам, че това са семейство Бонобо. Изглеждат по начин, по който биха изглеждали и двойка хора заснети при следобедната им почивка.

Светът ни изненадва ежедневно.

Описание:
Ивайло Димитров