“Битката при Клокотница” – картина на васил Горанов

 Картината ни въвлича в разгара на стълкновението състояло се на 9 март 1230 г. Един срещу друг се изправят българският владетел Иван Асен II и Епирският деспот Теодор Комнин.  Последният претендира за опекун на малолетния император на Латинската империя Балдуин II, каквито са и стремежите на българския цар. При Клокотница войската на Епир е разбита, а Теодор Комнин е пленен, заедно с цялото му семейство. Войската му е освободена.

  виждаме богато облечени армии от тежко въоръжени конници и пехотинци. В краката на враждуващите армии са разпръснати тела на коне и хора, оръжия и щитове. В далечината, между планинските склонове забелязваме стените на град. Конниците са облечени в тежки ризници, носят лъскави шлемове, а щитовете им са с различна форма и изрисувани по различен начин. Някои от тях над броните си носят туники, а на гърба наметала. Конете са тъмно кафяви, с блестяща козина някои от тях са изобразени докато препускат, а други – по време на скок. Зад двете армии се забелязват безброй развети знамена, всичко на фона на   мрачни планини с бели върхове.  И тъмни, буреносни облаци, които се отварят точно над войската, за да направят път на слънчевите лъчи.

Описание:
Натали Платнарова