Бен от „Светът се нарича Дъбрава”

 

Ursula le Guin

Бен, който беше неговият личен хор, както обикновено вече беше приготвил врялата вода на огъня, и както обикновено, клечеше наблизо вперил погледа си в нищото. Хорите не можеха да спят, те просто си седяха и гледаха с празен поглед.

Беше висок около метър и козината на гърба му беше по-скоро бяло, отколкото зелена. Беше стар и прекалено глупав дори за обикновен хор, но Дейвидсън знаеше как да го командва.

Урсула Легуин
Из „Светът се нарича Дъбрава
Издателство ВЛ, 1992

Описание:
Валерия Вълева