Българските банкноти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Българските банкноти са на стойност два лева, пет лева, десет лева, двадесет лева, петдесет лева и сто лева. Всички те са на допир като хартия, но малко по плътна от тази, на която сме свикнали да пишем. Те са с  различни размери: хоризонтално – между 116 и 141 милиметра, а вертикално  между 64 и 79 милиметра. Те са с размери дванадесет и половина сантиметра хоризонтално (по дължина), а вертикално (широчината им) е седем сантиметра.

Банкнотите са изписани с букви, символи и изображения и от двете страни. Имат лицева (предна част) и задна. Първо ще разгледаме лицевата им страна.

Най-в ляво всяка от тях също така по вертикала си имат лента, наричана холограмна, наподобяваща станиол на шоколад, гланцирана, „с ромбоидни елементи, преливащи в различни цветове при промяна на наклона, при наклон се вижда текст „ЛЕВ“. „ На някои от тях е по-гладка, на други с орнаменти, които се усещат при докосване с пръсти Като неравност. Лявата половина на всички банкноти е заета от портрет до раменете на известна българска личност. На двулевката е Паисий Хилендарски , на петолевката – Иван Милев, на десетолевката – Петър Берон, на двадесетолевката – Стефан Стамболов, на петдесетолевката е Пенчо Славейков, а на стотачката – Алеко Константинов. Съответно всички банкноти са в различни цветове, както следва – лилава, червена, жълтеникава, синя, кафеникава, зелена. В десният долен ъгъл на всички от тях седи и цифрата, с чиято стойност са – две, пет, десет, двадесет, петдесет и числото сто. До всяка изобразена личност има изписано  съотв. Името, вертикално. Освен това са поместени  някои от най-важните неща за личността, като например за десетолевката, до Петър Берон е изписано „Букварь“ , изобразен е и глобус, на двадесетолевката със Стефан Стамболов е поместено негово кратко мащабирано стихотворение.

Гърба на всяка банкнота е различна и съдържа също някои уникални символи и изображения.
Както следва ще разгледаме всяка една от тях в реда 2лв, 5лв, 10лв, 20лв, 50лв и 100лв:

На двулевката има: „коронованият лъв от българския герб в „Стематографията“ на Христофор Жефарович, българският герб от Гербовника на Конрад Грю- ненберг, факсимиле от Зографската чернова на „История славянобългар- ска“, пръстенът-печат на цар Калоян, три печата с образи на български царе и номиналната стойност, изписана с цифри и думи“

На петолевката: „фрагменти от картините „Жетварка“, „Българска мадона“ и „Змейова сватба“ и номиналната стойност, изписана с цифри и думи.“

На десетолевката: скици от научните трудове на д-р Петър Берон, телескоп и номи- налната стойност, изписана с цифри и думи.

На двадесетолевката: сградата на Народното събрание, скулптурни елементи от Орлов мост и Лъвов мост в София и номиналната стойност, изписана с цифри и думи.

На петдесетолевката: фрагменти от творби на Пенчо Славейков, рисунка на птица от негова стихосбирка, си- лует на поетесата Мара Белчева и номиналната стойност, изписана с цифри и думи.

И на стотачката: фигура на писателя, предмети, свързани с живота и творчеството му, и номиналната стойност, изписана с цифри и думи.

Върху всички банкноти има защитни изображения, променящо се мастило на светлината, релефни символи, скрити образи и други, за да се различават фалшификатите от оригиналните такива.

Описание:
Евгения Тошева

Описанието е направено по материали, публикувани на
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/po_im_money_sec_bg.pdf