Аржентина

Аржентина

Знамето на Аржентина има правоъгълна форма. Разделено е на три равни хоризонтални части. Първата е в светло син цвят, втората е в бяло,като в средата й има жълто слънце с изобразено лице, а третата отново е в светло син цвят.

Описание:
Борислава Стефанова