Ана Австрийска – героиня от романа „Тримата мускетари”

aleksandur diuma - bashta

Тогава Ана Австрийска беше  двадесет и шест или двадесет и седем годишна и сияеше с цялата си хубост.

Походката й беше походка на кралица или на богиня.  Очите й хвърляха изумрудени отблясъци и бяха много красиви, изпълнени с благост и величие.

Имаше малки алени устни и макар, че долната беше леко издадена над горната – особеност на всички потомци на австрийския кралски род – тя ставаше рядко прелестна, когато се усмихваше, но умееше да изразява и най-дълбоко презрение.

Кожата й бе прочута със своята нежност и кадифена мекота. Имаше чудно красиви ръце и всички поети от онова време ги възпяваха като несравними.

Косите й от руси, каквито бяха в първата й младост, бяха станали кестеняви. Тя ги къдреше и посипваше с много пудра. Те ограждаха по очарователен начин нейното лице, на което и най-строгият критик би пожелал само по-малко червило, а на-взискателният скулптор – малко по-фин нос.

Из „Тримата мускетари”
Александър Дюма
ИК „Д. Яков” и др., 1992

Подбор на описанието:
Валерия Вълева