Американски Енот

Американският енот, наричан още миеща мечка е средноголям бозайник, разпространен в Северна Америка. С дължина на тялото 41 – 72 см и тегло 3,6 – 9 кг, той е най-големият представител на семейство енотови. Гъстият му подкосъм, който служи за изолация при студено време, заема почти 90% от сивата му козина. Двете най-интересни приспособления на енота са неговите свръхчувствителни лапи и лицева маска. Проучвания показват, че енотите могат да запомнят неща за период до три години. Принадлежат към групата на всеядните и са обикновено нощни животни. Храната им се състои от 40% безгръбначни, 33% растения и 27% гръбначни. С предните си лапи Американският Енот може да хваща и задържа предмети и дори да мие храната си, благодарение на което е титулуван и с прозвището „миеща мечка“.

  Енотите притежават дълги нокти. Това им помага да се справят много добре при катерене. Стъпалата им са изключително подвижни и  им дават възможност да се завъртат на 180 градуса. Трудно е да си го представим от човешка гледна точка, но енотите умеят да се придвижват надолу с главата, по клоните на дърветата. Как да не им завиждаме?!

  Енотът може да стои изправен на задните си крака. Нещо, което не е толкова впечатляващо за нас двукраките, но от друга страна би ни дало възможност да се здрависаме с него ако случайно го срещнем и е в добро настроение. 

Описание:

На снимката е изобразен един впечатляващ представител от вида Американски Енот, застанал с лице към нас – в анфас. Козината в повечето части от тялото му е с черен цвят и е много гъста и пухкава, а само по-муцунката и по-предните му крачета се вижда сива окраска. Главата на енота е широка, със заострена къса муцуна и изправени заоблени сиви уши. Предната част на главата му прилича на маска: черен нос – с дълги бели мустачки, заобиколен от бяла козина, последвана от черна лента, която преминава над очите и около тях и по-челото завършва със сива на цвят козина. Очичките на енота са като две черни маслинки, наблюдаващи с дружелюбие и любопитство. Животното се е подпряло на предните си светлосиви лапички на дървена плоскост и около него на черната влажна земя са изпопадали жълти есенни листа, пожълтяла трева и сухи дървени пръчки. С миловидния си поглед е в състояние да развълнува дори и най-безчувствените.

Описание:
Мирослава Панталеева

Източници:

https://miau.bg/n36-77703-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%82

Изображение:

Photo by Quinten de Graaf on Unsplash