Айва Арчър – героиня от романа на Дашил Хамет „Малтийският сокол”

dashil hamet - maltiiskiat sokol

Беше блондинка, трийсет и няколко годишна. Хубостта на лицето ? бе попрехвърлила е около пет години най-добрия си период. Макар и яко, тялото ? бе добре оформено и изящно. От шапката до обувките бе облечена в черно. Траурът ? имаше набързо скалъпен вид. След като проговори, отстъпи назад към стаята и зачака Спейд да я последва.

Той свали ръка от главата на Ефи. Перин, влезе в кабинета си и затвори вратата. Айва бързо: се приближи до него и повдигна, за целувка тъжното си лице. Преди да е протегнал ръце към нея, тя вече го прегръщаше. След като се целунаха, той понечи да я пусне, ала тя притисна лице към рамото му и се разхълца.

Спейд взе да я потупва по гърба и да повтаря: „Горкичката.“ Гласът му беше нежен. Очите му се извиха към бюрото на покойния партньор, разположено в другия край на стаята срещу неговото; гледаше ядосано. Нетърпелива гримаса изопна устните му и извърна брадичка, за да не закачи дъното на шапката.

Подбор на описанието:
Александър Велков